โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

นายประเวช การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทรายทองเฉลิมวิทย์

นางจักร์วิดา ประทุมสินธ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ กุกุดเรือ
นางสาวนภาภรณ์ อันทะผลา
นางสาวกาญจนา ศรีวะรมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: School109@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาญยุทธ ศรีสุลัย โทรศัพท์: 096-1693864 อีเมล์: chantrt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]