โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแวงบึงงาม

นายเชษฐาพร โพธิ์บุบผา
นางภิราภรณ์ สุจารี
นางขนิษฐา กลางประพันธ์
นางจารุวรรณ สาระวิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0819643712 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางมาริดา บุญลาด โทรศัพท์: 0815742345 อีเมล์: kroomarida@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]