โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


นายปริญญา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
นางบุญมา พันธะไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

นายเกรียงไกร เทียมจันทร์
นางสำลี ชมภูพฤกษ์
นายปริญญา บุตรพรม
นางวิภาดา บัวกฎ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043662092 อีเมล์: bansaart@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: tankun64 internet โทรศัพท์: 0916633066 อีเมล์: tankun64@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]