โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธเนศร ใบปก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเยาวรัตน์ ประชานันท์

 • นางสุธิดา อุดทา

 • นางอุมาพร โฮมจุมจัง

 • นางอาภรณ์ศิริ พลรักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043625016 อีเมล์: Pratomchiangmai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ สร้อยกระโทก โทรศัพท์: 0945370504 อีเมล์: ao_11_10_2531@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]