โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายสังคม เพ็ชรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

นายสังคม เพ็ชรโรจน์
นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์
นางสาวอุบลลดา เบ็ญจรูญ
นางปภาดา ระดาฤทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0862243959 อีเมล์: krudoonnoy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ โทรศัพท์: 0862243959 อีเมล์: krudoonnoy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]