โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียนในโรงเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
ขอใบแทนเอกสารทางการเรียน
ขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่

นายประเสริฐ บำรุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองเมยวดี

นายจรุง หกพันนา
นางสาวอัจฉรา ศรีไชย
นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์ศาสตร์
นางสาวสินีย์นาถ วังคะฮาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,831
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายรัศมี ศึกขยาด โทรศัพท์: 0872327105 อีเมล์: Pramoon151978@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]