โรงเรียนบ้านโคกสี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน

นายปิยวิทย์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสี

นางจรินทร์ ขัติยนนท์
นางสาวศุภบรรจบ ชมภูบุตร
นายสุรการณ์ ผ่องสนาม
นายสมพร วิเศษดอนหวาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

146
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807479527 อีเมล์: koksee101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรการณ์ ผ่องสนาม โทรศัพท์: 0807479527 อีเมล์: surakan101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]