โรงเรียนบ้านหนองโน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านหนองโน

นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโน

นางนุชรินทร์ เสมอโภค
นางปราณี พิลายนต์
นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์
นางนารี ผาพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

968
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043-500202 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปราณี พิลายนต์ โทรศัพท์: 0800118226 อีเมล์: banyanang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]