โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญภพ จันทมัตตุการ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบัญชา วงค์เสนา

 • นางสาววงค์เดือน สีสำเนาว์

 • นางภัคจิรา สุภศร

 • นางอาทิตยา สุรวาทกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,673
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043587071 อีเมล์: ppkschool2010@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติศักดิ์ พวงศรีเคน โทรศัพท์: 043587072 อีเมล์: kit_ti48@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]