โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเอนก อุดมวงค์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอำนาจ ชินศรี
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอิทธิชัย อุปริวงค์

  • นางรัตนา ศรีสุมิ่ง

  • นางสาวชมนาท พรหมโคตร

  • นายนาวา แก้วกัญญาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,143
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043030251 อีเมล์: ppw@ppw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ โทรศัพท์: 0833599922 อีเมล์: rungkit@ppw.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]