โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุดสาคร ศิริวารินทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอนก อุดมวงค์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนาจ ชินศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรพิมพ์ กิริยะ

 • นายสายธาร มากงลาศ

 • นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ

 • นายสุรพล พุทธคูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043030251 อีเมล์: ppw@ppw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ โทรศัพท์: 0833599922 อีเมล์: rungkit@ppw.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]