โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที

 • นางสาวเลิศลักษณ์ แสงเส้น

 • นางสาวมุกดา ภูมิพันธ์

 • นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,640
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043665004 อีเมล์: thamuangwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวพงษ์ สาระรัตน์ โทรศัพท์: 0847337471 อีเมล์: linkin_22p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]