โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

นายภิญโญ หอมไกล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช้างเผือกวิทยาคม
นายสุวัฒน์ เทศสนั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ช้างเผือกวิทยาคม

นางพรวิไล ไชยสงค์
นายสมัย สมภูงา
นายจิรศักดิ์ ผารัตน์
นางรุจิรา จันทร์คำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,819
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043626031 อีเมล์: winai_ktc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวินัย วิลัยพิษ โทรศัพท์: 0817496028 อีเมล์: winai_ktc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]