โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

นายบุญล้อม ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองสรวงวิทยา
นายพิทักษ์ มุลาลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองสรวงวิทยา
นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองสรวงวิทยา

นางสาวธิดารัตน์ สิงห์นันท์
นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์
นางสาวอุทุมพร สีลาดเลา
นายสันติพงศ์ ยมรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

457
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043597072 อีเมล์: msw_101@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธีระศักดิ์ เนื้อทอง โทรศัพท์: 0917066570 อีเมล์: msw_101@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]