โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชา บุตรพรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางราตรี โพธิ์สุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอิสรพงศ์ แสนโคก

 • นางสะอาด พลซื่อ

 • นางรัชฎากร มะระโช

 • นายเดชา บุตรพรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043577021 อีเมล์: moeimail@moeipit.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ โทรศัพท์: 0883021750 อีเมล์: moeipit2555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]