โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นายสุวรรณ ภูระวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหาดทรายมูล

นายวิมาลย์ ประไพเพชร
นางฉลองรัตน์ วิเศษศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเพ็ญศรี ภูแช่มโชติ โทรศัพท์: 0890240704 อีเมล์: pensri_9189@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ