โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

นายทองใส จันทะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหาดทรายมูล

นางเพ็ญศรี ภูแชมโชติ
นายวิมาลย์ ประไพเพชร
นางภัทธิราภรณ์ ภูระวงษ์
นายทองใส จันทะรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 081-0500806 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางเพ็ญศรี ภูแช่มโชติ โทรศัพท์: 0890240704 อีเมล์: pensri_9189@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]