โรงเรียนกุฉินารายณ์นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุฉินารายณ์
นายวิทยา วรชิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุฉินารายณ์
นายเสนาะ จันทร์แหล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุฉินารายณ์

นางรัชฎา โภควิบูลย์
นายสมพงษ์ ศรีสมพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุฉินารายณ์ โทรศัพท์: 043- 851366 อีเมล์: Kuchi.go.th @ chaiyo.co
เว็บมาสเตอร์:: รชธร สุวรรณหาร โทรศัพท์: 0887479951 อีเมล์: Kuchinarai.tom9@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ