โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายธนเทพ วิเศษสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์

นางปรียา แสบงบาล
นางวัชราวรรณ อ่อนคำ
นางกรรณิการ์ โชติพูล
นายประเทือง แสบงบาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,801
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0934196988 อีเมล์: samkhasawangwit4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประไพวรรณ โชติจำรัส โทรศัพท์: 0872336922 อีเมล์: prapaiwan949@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]