โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร
นายภูวดล ภูสิม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร
นางกัญญาภัค แก้วกลางเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร
นายสัญญา ภูผาผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร

Ms.เคทลิน เคเนดิ
นางนงคราญ อนุกูล
นางคำฟ้า นาสมบูรณ์
นางแก้วใจ กิ่งแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,632
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043891378 อีเมล์: Yagtalad@Chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ ทุมมาดา โทรศัพท์: 0858502424 อีเมล์: adoon_tm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]