โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายวีระพล มาศงามเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
นางจริยา อุ่นคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
นางผกากรอง โคตรพิลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
นายสราวุธ พาเสน่ห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
นายลือชัย รัชอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เชิงชุมราษฎร์นุกูล

นายไผท แถบเงิน
นางนภาพร กุลอ่อน
นายวิทยา ทอนฮามแก้ว
นางเพียรผจง ตงศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

565
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-711734 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัชพล ต่ายเนาว์ดง โทรศัพท์: 0812636926 อีเมล์: ratchapol2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]