โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนฤทธิตา ไชยเชษฐ์

  • นางสุขคิด โอภาสทิพากร

  • นางสาวพัชนี มูลวรรณ

  • นายทนงศักดิ์ อาจหาญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,990
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042722442 อีเมล์: dongsawanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม โทรศัพท์: 0981010969 อีเมล์: kratgon.foto@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]