โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23















นายอุทัย เจริญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา

นางมณีรัตน์ แสงงาม
นายทนงศักดิ์ ทินบุตร





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

102
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042784026 อีเมล์: kutbak_mat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บรรจงค์ กออำไพ โทรศัพท์: 0856479274 อีเมล์: bunjong027@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ