โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายอุทัย เจริญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายทองคำ วรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา

นางผ่องนภา เครือกนก
นายพัฒนา กายดี

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042784026 อีเมล์: kutbak_mat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บรรจงค์ กออำไพ โทรศัพท์: 0856479274 อีเมล์: bunjong027@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ