โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23นายอุทัย เจริญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายทองคำ วรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิงาม
นางวชิราภรณ์ ศิริบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042784026 อีเมล์: kutbak_mat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บรรจงค์ กออำไพ โทรศัพท์: 0856479274 อีเมล์: bunjong027@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ