โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษานายอุทัย เจริญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นางฐปนีย์ นารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา
นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา

นางรัชวรรณ เครือคำ
นางสาวนันทนา เทพิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา โทรศัพท์: 042784026 อีเมล์: kutbak_mat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บรรจงค์ กออำไพ โทรศัพท์: 0856479274 อีเมล์: bunjong027@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ