โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เต่างอยพัฒนศึกษา
นางสาวอินทิมา โยคิกานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เต่างอยพัฒนศึกษา
นายวัชระ บุรีมาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เต่างอยพัฒนศึกษา

นายลาภยศ ผงงอย
นายสุพรรณ์ ธาตุระหัน
นางจุฑาทิพย์ พ่อเสือ
นางรัชนีกร ครสาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,700
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042-761228 อีเมล์: tpsc@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพราว หาญมนตรี โทรศัพท์: 0817697917 อีเมล์: suprow2513@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]