โรงเรียนเพียงหลวง 10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2นายหลักชัย วงษ์หมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 10

นางชนม์นิภา บุพศิริ
นางสาวสุจิตรา พวงจันทึก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นัทริยา ไชยศล โทรศัพท์: 0846010769 อีเมล์: kuan_chai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ