โรงเรียนเพียงหลวง 10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายหลักชัย วงษ์หมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 10

นางสาวกาญจนา ชัยมาโย
นางวิสวาท เกชิต

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนเพียงหลวง 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นัทริยา ไชยศล โทรศัพท์: 0846010769 อีเมล์: kuan_chai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ