โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

นายศิริชัย ไตรยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย
นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย
นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย
นายฉัตรชัย ไชยมงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย

นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี
นางพวงทอง หวังถนอม
นายยุทธนา แสนสุริวงศ์
นางสมพร้อม พลสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,316
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042511188 อีเมล์: piyamaharachalai109@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ โทรศัพท์: 0849556885 อีเมล์: marluckgun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]