โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชัย สุทธิอาจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสบชัย สุธรรม

 • นางปุญญิศา ศรีลำไพ

 • นางมาลี โพนตุแสง

 • นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,253
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042199716 อีเมล์: school@bajra1npm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวัชระ ปัจจุสานนท์ โทรศัพท์: 0862199919 อีเมล์: topnui@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]