โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวภทรมาศ ภะวะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววาริน อนุญาหงษ์

  • นางสาวระชา นาโควงค์

  • นางสาวจุฑามาศ เครือหว้า

  • นายผนินทร ผิวทองเลิศสกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042530695 อีเมล์: korwit2535@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์ โทรศัพท์: 084-9535898 อีเมล์: arworn@korwit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]