โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายวิชาญ เกษเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ค้อวิทยาคม

นางสาวจุฑามาศ เครือหว้า
นางสาวธีร์จุฑา บุญสุวรรณ
นายประจวบ อรรคสังข์
นายชวน อนุญาหงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042530695 อีเมล์: korwit2535@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กันตภณ โปวังสา โทรศัพท์: 0833409391 อีเมล์: abcc1posa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]