โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชาญ เกษเพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบรรเทิง อนุญาหงษ์

 • นายชวน อนุญาหงษ์

 • นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราช

 • นายอรุณ มันอาษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,667
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042530695 อีเมล์: korwit2535@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กันตภณ โปวังสา โทรศัพท์: 0833409391 อีเมล์: abcc1posa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]