โรงเรียนบ้านนาปุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาปุ่ง

นายปัญญาวัฒน์ สุวรรณไตรย์
นายเชาวลิต แสงเดือน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาปุ่ง โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลิต แสงเดือน โทรศัพท์: 0895692657 อีเมล์: cclovett-2530@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ