โรงเรียนบ้านนาปุ่งนายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาปุ่ง

นายรักสยาม แสนสุข
นายปัญญาวัฒน์ สุวรรณไตรย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาปุ่ง โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ โทรศัพท์: 0814893303 อีเมล์: kujeera@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ