โรงเรียนบ้านทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวชลดา จันทาพรม

  • นายสนิท ไชยบุตร

  • นางสาวมนัสชนก แลบัว

  • นางอัญญาณี ทองผาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ กาฬหว้า โทรศัพท์: 0801840942 อีเมล์: wiev_ksu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]