คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
การขอย้ายออก
การย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายคนิม เบญมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผึ่งแดดวิทยาคาร
นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผึ่งแดดวิทยาคาร

นางอรุณ ศรีภักดี
นางดวงนภา ผางพันธ์
นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐ
นางลัดดา สิริพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,549
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042042057 อีเมล์: phungdaet@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติรัตน์ พันธ์พรม โทรศัพท์: 042636196 อีเมล์: p-thitirat2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]