• กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเจริญ ฉันทะธรรม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวดนิตา ดีหล้า

  • นางสายใจ หิตะวนิช

  • นางสาวภคิน โอฆพนม

  • นางทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,693
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5349-8987 อีเมล์: banhuaykieang@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชนัญชิดา อาษากิจ โทรศัพท์: 0626618495 อีเมล์: Automostlove@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]