โรงเรียนบ้านแม่โจ้นายเทอดเกียรติ ตาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่โจ้
นางสุภาพ ฉันทะธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่โจ้

นางวิไลภรณ์ สมงาม
นางขนิษฐา จิตรจริง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

224
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โทรศัพท์: 0-5349-8316 อีเมล์: banmaejoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อารีย์ บุญประเสริฐ โทรศัพท์: 0892657886 อีเมล์: banmaejoschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ