โรงเรียนบ้านแม่โจ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นายเทอดเกียรติ ตาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่โจ้
นางสุภาพ ฉันทะธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่โจ้

นางสาวโสภา ใจขาว
นางพรรณิภา สิทธิสังข์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

74
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5349-8316 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อารีย์ บุญประเสริฐ โทรศัพท์: 0892657886 อีเมล์: banmaejoschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ