โรงเรียนวัดสามหลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามหลัง

นายปรีชา อารีมิตร
นางสาวสุกัญญา ยาศรี
นายจรัล ไชยวงศ์
นางแสงจันทร์ คำมาสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053481017 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุกัญญา เชื้อหมั้น โทรศัพท์: 0828893567 อีเมล์: sukunya_at@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ