โรงเรียนวัดสามหลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามหลัง

นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
นางสาวสุกัญญา ยาศรี
นางแสงจันทร์ คำมาสาร
นางสุกัญญา เชื้อหมั้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

82
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053481017 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]