โรงเรียนวัดสามหลังนายศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามหลัง

นางสายทอง บัวอินทร์
นางสุกัญญา เชื้อหมั้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามหลัง โทรศัพท์: 053481017 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสุกัญญา เชื้อหมั้น โทรศัพท์: 0828893567 อีเมล์: sukunya_at@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ