โรงเรียนบ้านห้วยโค้งนายภูษิต จันทะทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยโค้ง

นายอาคม รูปวิเชตร์
นางสาวอภิญญา ด้วงยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง โทรศัพท์: 0861846270 อีเมล์: banhuaykongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านห้วยโค้ง อำเภออมก๋อย โทรศัพท์: - อีเมล์: banhuaykongschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ