โรงเรียนแม่แตง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่แตง
นายเฉลิมพล ดอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่แตง

นางณัฎฐาฐิตา ไทยเจริญ
นางสาวนุสบา ตรีอาราม
นายอภิเชษฐ์ องอาจ
นายชลนที บุญทา

ทดสอบ

ทดสอบ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,689
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-471102 อีเมล์: maetangschool34@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพิศมัย จิลิน โทรศัพท์: 0847402548 อีเมล์: pissamai_108@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]