โรงเรียนแม่แตง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่แตง
นายเฉลิมพล ดอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่แตง
นางจารุณี ณิลกำแหง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่แตง

นางวรปฐมา จองทรัพย์
นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี
นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน
นางจารุณี ณิลกำแหง

ทดสอบ

ทดสอบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-471102 อีเมล์: maetangschool34@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพิศมัย จิลิน โทรศัพท์: 0847402548 อีเมล์: pissamai_108@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]