โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสำเร็จ ไกรพันธ์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก

  • นางสาวช่อลัดดา วรรณา

  • นางพรรณทิพย์ อุดมสม

  • นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,351
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5386-0292 อีเมล์: maerimwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภาสกร ทองเฉลิม โทรศัพท์: 0835709839 อีเมล์: Phasakorn.th@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]