โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


นายวีระ ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นายวินัย บุญชุ่มใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางภัทรภร จิตประจง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางสาวนุจรี ผิวนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ

นายต๊ะ ดวงดี
นางปาริชาติ สงวนผล
นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์
นายสุกิจ อินทะนัด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,378
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5311-2218-9 อีเมล์: navaminpayap@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมนูญ เทพารักษ์ โทรศัพท์: 053112140-4 อีเมล์: navaminpayap@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]