โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางภัทรภร จิตประจง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ
นางสาวนุจรี ผิวนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ

นางชนกนาถ โพธินาม
นางอรชพร กาวิชัย
นางสาวนภารัตน์ อัมพร
นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,378
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5311-2218-9 อีเมล์: navaminpayap@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมนูญ เทพารักษ์ โทรศัพท์: 053112140-4 อีเมล์: navaminpayap@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]