โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1นายเกษม สุทธรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีบุญยืน-วังทอง

นายทศพร มูลรินต๊ะ
นายโชติ ขันแก้วผาบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทรศัพท์: 053560444 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเกษม สุทธรังษี โทรศัพท์: 0895597388 อีเมล์: goodschool_sw@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ