โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนพดล รัตนปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเอี่ยมศิริ ธิยะ

 • นายสันทัด วรรณภิระ

 • นายถวิล ยอดแก้ว

 • นางสาวเพทาย พิทยรังสรรค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-008238 อีเมล์: att_noppadon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผกามาศ ชุมภูกาวิน โทรศัพท์: 0867297282 อีเมล์: paka_kik@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]