โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายวิทยา ปัญญาผาบ
นายพินิจ ยี่ยวน
นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิ
นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,277
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-823790 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพร โทรศัพท์: 0861861513 อีเมล์: xionofx@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]