PICTURE
enlightened     โลโก้
enlightened    สถานที่

 

แบบประเมิน


ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองมายวิทยา

นางพจนารถ กองอินทร์
นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน
นางสาววิภา มะโนวรรณา
นางเครือวัลย์ หมอยา

สายตรงผู้อำนวยการ

รับแจ้งปัญหาสายตรง ติดต่อโทร 08-6184-3889

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054825186 อีเมล์: office156@mml.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งเรือง แก้วหล้า โทรศัพท์: 0632104729 อีเมล์: Thh20076@gmail. com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]