โรงเรียนไหล่หินวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานนายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไหล่หินวิทยา

นางอัญชลี นันทอาภา
นางดรงค์พร จุดาศรี
นางมยุรี แสงลุน
นางสุดาพร อำไพรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

843
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไหล่หินวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054274067 อีเมล์: Laihinws.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Chawanakorn Srikham โทรศัพท์: 054274067 อีเมล์: laihinws.net@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]