โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังถ้ำ

นางจุฑามาศ บุญพุ่ม
นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็น
นางลาวัลย์ ชื่นบาน
นางสาวสิริวิมล ปามิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

352
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055826568 อีเมล์: wtm_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัจฉริยาพร ไชยราช โทรศัพท์: 055826568 อีเมล์: atc2102chairat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]