โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


นายสุนทร อ่อนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าขนุนเจริญวิทยา

นางสาวชลธิชา พรมน้อย
นางสาวเนตรนภา สิงหเดช
นางเอมอร อ่อนวัง
นายเอนก กาญจนโกมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,147
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055429193 อีเมล์: pakanon.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพพาพร เนียมเปีย โทรศัพท์: 0862061891 อีเมล์: noppaporn96@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]