โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


นายอุดม รัตนสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอรัญญิการาม

นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย
นางนิรัญญา เครือฟั่น
นายเอกกฤต พรมไชยวงค์
นายศราวุธ จันทร์สุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,220
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055411556 อีเมล์: watarun2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนะศักดิ์ เถื่อนรอด โทรศัพท์: 0956698801 อีเมล์: watarun2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]