โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐเชวง รักพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทองคำ เนียมจันทร์

 • นางสุพิศ สมศักดิ์

 • นางสาววารุณี อยู่ยืน

 • นางสิรินันท์ ศักดิ์ประเสริฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447315 อีเมล์: chumchonwithaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรษา เภาผ่อง โทรศัพท์: 055447315 อีเมล์: bualong.lex@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]