• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเทวินทร์ สอนเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเทวินทร์ สอนเพ็ง

 • นางจันทร์แรม อินทร์ทรา

 • นางภัชราพร พูนเกษม

 • นางสาวณัฐรดี ณิชารียากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,331
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055825585 อีเมล์: moohasc57@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา ศักดิ์ศรี โทรศัพท์: 0895634280 อีเมล์: moohasc57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]