โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


นายเทวินทร์ สอนเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หมู่ห้าสามัคคี

นางภัชราพร พูนเกษม
นางสมพิศ พิริยชนานันท์
นางจันทร์แรม อินทร์ทรา
นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรี





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

843
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055825585 อีเมล์: moohasc57@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา ศักดิ์ศรี โทรศัพท์: 0895634280 อีเมล์: moohasc57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]