โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


นายพิทักษ์ สนประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดบรมธาตุ

นายนิยมพร นพศรี
นางบุญเปี่ยม สุโสม
นางลัฐิกา ผาบไชย
นายพิทักษ์ สนประเทศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,169
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055453425 อีเมล์: sonpratet@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรานอม โตงิ้ว โทรศัพท์: 0817073956 อีเมล์: pranomnoi01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]