โรงเรียนอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


นายบัญชร จันทร์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุตรดิตถ์
นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุตรดิตถ์
ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุตรดิตถ์
นายวีระพนธ์ คำดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุตรดิตถ์
นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุตรดิตถ์

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเพชร
นายเกียรติชัย แสนศรี
นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์
นางภัทณี วงสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,962
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055411104 อีเมล์: uttaraditschool@gmail.c
เว็บมาสเตอร์:: ปทุมทิพย์ จรเกตุ โทรศัพท์: 0862130065 อีเมล์: toomtip55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]