โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

นายชยพล เอ็บมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกวิทยาคม

นางสาวมณฑณี ไชยประสิทธิ์
นางวราพร หิตมูล
นายภาดา เกิดอ่วม
นายศิริชัย ด้วงแดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055-486363 อีเมล์: bankhok_wit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา พันธุ โทรศัพท์: 0856152290 อีเมล์: phuntu@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]