โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)นายชุมพร กาวีเปิ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

นางจินดา เสนาบุตร
นางไพรวัลย์ วรสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) โทรศัพท์: 054-581614 อีเมล์: bpsc33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรวัลย์ วรสาร โทรศัพท์: 0861890551 อีเมล์: pw_ket@msn.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ