โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2นายชุมพร กาวีเปิ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูเกียรติ
นางศรีมล โกมลรัตน์
นางนิตยา ศรีใจวงศ์
นางกตัญชลี จันทรา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โทรศัพท์: 054-581614 อีเมล์: bpsc33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรวัลย์ วรสาร โทรศัพท์: 0861890551 อีเมล์: pw_ket@msn.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ